Gebruikersvoorwaarden SeTracker 2 Nederlands

SeTracker-gebruiksovereenkomst

 

1. Inleiding

Welkom bij het gebruik van de software en aanverwante diensten van ShenZhen Anquanshouhu Tech Co., Ltd. ("SeTracker" "wij" of "ons").

De software en aanverwante diensten ("onze diensten") die u ter beschikking staan ​​verwijzen naar de clienttoepassing met het label "SeTracker" die wij legaal bezitten en beheren, inclusief maar niet beperkt tot de kernfuncties, zoals locatieaanvragen, videogesprek, chat berichten, beheer op afstand van apparatuur, gepersonaliseerde aanbevelingen, informatie plaatsen, interactieve communicatie en andere functies, SeTracker is een toolgebaseerd applicatie- en inhoudsserviceplatform voor thuisgebruikers. SeTracker gebruikersovereenkomst ("deze overeenkomst") is een overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw registratie, login, gebruik (gezamenlijk "gebruik") van onze diensten.

Om u betere diensten te kunnen verlenen, dient u deze overeenkomst zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen voordat u met name de clausules gebruikt die betrekking hebben op het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid, het verlenen van licenties en het gebruik van informatie, het akkoord gaan met het activeren en gebruiken van speciale één service, de toepasselijke wetten en het oplossen van geschillen , enz. Onder hen moet u zich concentreren terwijl u de vetgedrukte clausules leest, zoals het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid. Als u jonger bent dan 18 jaar, lees en begrijp deze overeenkomst dan volledig met uw wettelijke voogd en gebruik onze diensten voordat u verifieerbare toestemming van hen krijgt.

Door onze Services te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u dat niet doet, mag u onze Services niet openen of gebruiken. Als u akkoord gaat met of gebruik maakt van onze diensten, wordt aangenomen dat u deze overeenkomst en dienstenovereenkomst en regels van andere gerelateerde software al hebt gelezen en ermee akkoord gaat, inclusief maar niet beperkt tot het privacybeleid.

2. SeTracker en aanverwante diensten

2.1 U kunt onze clienttoepassing verkrijgen door pre-installatie, downloaden door geautoriseerde derden, enz. Wanneer u onze diensten gaat gebruiken. Als u de software niet hebt verkregen op de manieren die we hebben genoemd, kunnen we niet garanderen dat de niet-officiële softwareversie normaal kan worden gebruikt en is het verlies dat u heeft geleden niet relevant voor ons.

2.2 We kunnen verschillende toepassingsversies ontwikkelen voor verschillende eindapparaten. U moet de juiste versie verkrijgen, downloaden en installeren op basis van de daadwerkelijke apparaatstatus. Als u onze services niet langer gebruikt, kunt u de bijbehorende applicatie verwijderen.

2.3 Voor een goede gebruikerservaring zullen we onze services van tijd tot tijd updaten of wijzigen (inclusief maar niet beperkt tot softwaremodificaties, upgrades, functionele verbeteringen, ontwikkeling van nieuwe services, softwarevervanging, enz.). U kunt de bijbehorende versie afhankelijk van uw behoeften.

Om de veiligheid van onze services te waarborgen en de gebruikersservices te verbeteren, zullen we u na de gedeeltelijke of volledige update van onze services op een juiste manier eraan herinneren, inclusief maar niet beperkt tot systeemprompts, aankondigingen, websitebrieven, enz., En u heeft het recht om te kiezen of u de bijgewerkte versie accepteert. Als dat niet het geval is, zijn sommige functies van onze services beperkt of kunnen ze niet normaal worden gebruikt.

2.4 Tenzij vooraf schriftelijk door ons geautoriseerd, kunt u geen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze diensten in welke vorm dan ook maken, inclusief maar niet beperkt tot aanpassing, reproductie, verspreiding, verticaal zoeken, spiegelen of verhandelen, enz.

2.5 U moet uw eigen eindapparatuur (zoals mobiele telefoons, tablets, enz.) Voorbereiden om onze services te gebruiken. Zodra u het op het eindapparaat hebt geopend, wordt aangenomen dat u onze services hebt gebruikt. Om de volledige functionaliteit van software te realiseren, moet u mogelijk de eindapparatuur op het netwerk aansluiten en betaalt u de vereiste kosten (zoals datakosten, internettoegangskosten, enz.).

2.6 Wij verlenen u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-commerciële, beperkte licentie om de Services uitsluitend te gebruiken en te gebruiken zoals toegestaan ​​door deze Voorwaarden. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend door deze voorwaarden. Behalve zoals toegestaan ​​via de Services of zoals anderszins schriftelijk toegestaan ​​door ons, omvat uw licentie niet het recht dat we niet vermelden. Tegelijkertijd betekent het niet dat we afstand doen van dit recht als we een van de bovengenoemde rechten niet uitoefenen.

2.7 U hoeft zich niet te registreren bij het gebruik van onze services, maar de belangrijkste functies of services worden beïnvloed. Hopelijk begrijpt u, om u onze services beter te laten gebruiken, uw accountbeveiliging te beschermen, en voor bepaalde functies en / of individuele services (zoals opmerkingenservice) moet u echte identiteitsgegevens verstrekken en u in echte naam registreren in overeenstemming met de relevante nationale wet- en regelgeving voordat u deze gebruikt.

3. Uw account

3.1 Onze diensten bieden u een registratiekanaal. Je hebt het recht om een ​​juridische karaktercombinatie te kiezen als je account en je eigen wachtwoord in te stellen dat voldoet aan de beveiligingsvereisten. Het account en wachtwoord dat u instelt, zijn de referenties waarmee u zich kunt aanmelden en onze services kunt gebruiken.

3.2 U begrijpt dat het account dat u instelt geen nationale wetten en voorschriften en onze relevante regels mag schenden, en u mag geen acties ondernemen die de nationale belangen schenden, de wettelijke rechten en belangen van andere burgers schaden en de sociale moraal schaden. Zorg ervoor dat uw gebruikersnaam, avatar en profiel en andere individuele informatie legaal is, en gebruik iemands naam niet zonder toestemming te krijgen (inclusief maar niet beperkt tot het imiteren van de echte naam, afbeelding, enz. Van iemand anders op een manier die verwarring veroorzaakt). registreer uw account kwaadwillig (inclusief maar niet beperkt tot frequente en bulkregistratie, enz.). We behouden ons het recht voor om de informatie die u indient te bekijken.

3.3 Alleen u heeft toegang tot uw SeTracker-account.Het is verboden om anderen het account te geven, lenen, verhuren, overdragen, verkopen of anderszins toe te staan ​​om het account te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.Als we vinden of redelijkerwijs vermoeden dat u niet de aanvankelijke registrant van het account, om de accountbeveiliging te beschermen, hebben we het recht om het verlenen van diensten aan het geregistreerde account op te schorten of te beëindigen, of het account onmiddellijk te annuleren.

3.4 U bent als enige verantwoordelijk voor de informatie die is gekoppeld aan uw account en alles wat gebeurt met betrekking tot uw account, inclusief maar niet beperkt tot enige wijziging van gegevens, geplaatste opmerkingen, betaling en andere acties. U moet de veiligheid van uw account handhaven en ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u ontdekt of vermoedt dat iemand zonder uw toestemming toegang heeft gehad tot uw account.

3.5 Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de instructies volgen om uw wachtwoord op te halen. We willen u er alleen aan herinneren dat het de voorkeur heeft om mobiele nummerverificatie te gebruiken, gevolgd door het beveiligingsprobleem. U moet uw account en wachtwoord correct bewaren.Als het om uw eigen redenen is gehackt of verloren is gegaan, nemen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid.

3.6 Wanneer u uw account gebruikt, moet u rekening houden met de relevante informatie die u heeft ingevuld (zoals accountnummer, wachtwoord, beveiligingsvragen, enz.). In overeenstemming met de relevante nationale wet- en regelgeving is het mogelijk dat u echte identiteitsinformatie (zoals identiteitsverificatie) moet invullen voor het gebruik van sommige functies van onze services, en aandacht moet besteden aan het bijwerken van de relevante informatie in een bepaalde tijd. Als het materiaal dat u indient of de informatie die u verstrekt niet gestandaardiseerd of niet-conform is, hebben we het recht om te weigeren om u gerelateerde functies te bieden, u mag geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze Services.

3.7 Naast het registreren van SeTracker, bent u ook bevoegd om andere software te gebruiken die legaal is, inclusief maar niet beperkt tot ons en / of onze gelieerde software, en software-gebruikersaccounts van derden die zijn geregistreerd met echte namen om in te loggen en SeTracker te gebruiken, behalve wanneer software of platforms van derden beperkingen of verboden daarop hebben. Wanneer u zich aanmeldt met het bovengenoemde bestaande account, zorgt u ervoor dat het bijbehorende account op echte naam is geregistreerd en hetzelfde geldt voor deze overeenkomst.

3.8 U kunt niet alleen inloggen en SeTracker gebruiken, u kunt ook de accountlog gebruiken in andere software en diensten van onze aangesloten bedrijven. We moeten u eraan herinneren wanneer u zich aanmeldt en de bovengenoemde services gebruikt met uw SeTracker-account, u bent gebonden aan de gebruikersovereenkomst en andere overeenkomstvoorwaarden van de daadwerkelijke provider.

3.9 Om uw inhoudsbekendheid te vergroten en efficiëntie te publiceren, zijn wij geautoriseerd om automatisch alle inhoud die door uw account of corresponderend account op deze software / website is gemaakt, te publiceren naar andere software en websites die door ons en / of onze gelieerde ondernemingen worden beheerd. De bewerkingen die u op deze software / website publiceert, wijzigt en verwijdert, worden gesynchroniseerd met andere hierboven genoemde software en websites. Wanneer u producten en websites registreert of aanmeldt die door ons en / of onze gelieerde bedrijven (indien van toepassing) worden beheerd via een geregistreerd account of een softwaregebruikersaccount van derden, moet u zich houden aan de software en de eigen "Gebruikersovereenkomst" van de website en andere overeenkomst voorwaarden.

3.10 Na voltooide registratie, login en redelijke en noodzakelijke identiteitsverificatie van SeTracker, kunt u de door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie op elk moment doorbladeren en wijzigen. Het is mogelijk dat u de initiële registratie-informatie en andere verificatie-informatie die u bij uw registratie heeft verstrekt niet kunt wijzigen vanwege veiligheids- en identiteitsoverwegingen (zoals account- of wachtwoordherstelservices, enz.). U kunt een verzoek indienen om uw account te verwijderen en we zullen u helpen na het voltooien van een redelijke en noodzakelijke verificatie van uw persoonlijke identiteit, beveiligingsstatus, apparaatinformatie enz., Tenzij anders bepaald door wet- en regelgeving.

3.11 Om volledig gebruik te maken van accountbronnen: als u zich voor de eerste keer na registratie niet aanmeldt of als u uw account langer dan zes maanden niet hebt gebruikt, zullen we uw account herstellen.

 

4. Bescherming van persoonlijke informatie van gebruikers

We werken met u samen om uw persoonlijke informatie te beschermen (die een gebruiker onafhankelijk of in combinatie met andere informatie kan identificeren). Voor ons is het beschermen van de persoonlijke informatie van gebruikers een van de basisprincipes. Om u een betere service en bijbehorende technische ondersteuning te bieden, is het mogelijk dat u uw persoonlijke gegevens (inclusief maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, locatiegegevens, enz.) Moet verstrekken wanneer u SeTracker gebruikt. We zullen coderingstechnologie, anonimisering gebruiken , andere technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen die compatibel zijn met SeTracker om uw persoonlijke informatie te beschermen. Bepaalde andere informatie over uzelf zoals uiteengezet in het Privacybeleid.

5. Gedragscode voor gebruikers

5.1 Vereisten voor gebruikersgedrag

U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met betrekking tot uw account wanneer u onze services gebruikt. Behalve voor zover toegestaan ​​via de Services of zoals anderszins schriftelijk door ons toegestaan, omvat uw licentie niet het recht om:

5.1.1 Gebruik een plug-in, systeem of tool van derden die niet door ons is geautoriseerd of gelicentieerd om de normale werking van onze services te verstoren, te vernietigen, aan te passen of enige invloed uit te oefenen.

5.1.2 Doe iets tegen onze diensten dat de beveiliging van het computernetwerk in gevaar brengt, inclusief maar niet beperkt tot:

(1) Illegale inbraak in andermans netwerken, interferentie met andermans normale functies, diefstal van netwerkgegevens en andere handelingen die de netwerkbeveiliging in gevaar brengen;

(2) Bieden van programma's en tools die speciaal zijn ontworpen voor netwerkintrusie, interfereren met normale netwerkfuncties en beveiligingsmaatregelen, en het stelen van netwerkgegevens, enz.

(3) U weet dat anderen zich bezighouden met acties die de netwerkbeveiliging in gevaar brengen en toch assistentie verlenen bij technische ondersteuning, advertentiepromotie, betalingsafwikkeling, enz .;

(4) Gebruik niet-geautoriseerde gegevens of toegang tot niet-geautoriseerde servers / accounts;

(5) zonder toestemming openbare computernetwerken of andermans computersystemen betreden en opgeslagen informatie verwijderen, wijzigen en vergroten;

(6) Probeer zonder toestemming de zwakke punten van het "SeTracker" -systeem of -netwerk of andere acties die de netwerkbeveiliging ondermijnen, op te sporen, te scannen en te testen;

(7) Probeer de normale werking van het "SeTracker" -systeem of de website te verstoren of te verstoren, opzettelijk schadelijke programma's of virussen te verspreiden, en andere acties die de normale netwerkinformatiediensten verstoren en verstoren;

(8) Valse TCP / IP-pakketnaam of gedeeltelijke naam;

(9) Reverse-engineeren, demonteren, compileren of anderszins proberen de broncode van onze services te achterhalen;

(10) Schadelijk accounts registreren voor onze services, inclusief maar niet beperkt tot frequente en bulkregistratie;

(11) Overtreding van wet- en regelgeving, deze overeenkomst, onze relevante regels en andere acties die inbreuk maken op de wettelijke rechten en belangen van anderen.

5.1.3 Als we redenen hebben om aan te nemen dat uw acties de bovenstaande overeenkomst schenden of mogelijk schenden, kunnen we deze onafhankelijk beoordelen en afhandelen, en hebben we het recht om de service zonder voorafgaande kennisgeving voor u te beëindigen en gerelateerde juridische verantwoordelijkheden na te streven.

5.2 Inhoudsspecificatie

5.2.1 Wanneer u de registratie voltooit in overeenstemming met de voorschriften, kunt u inloggen op SeTracker met uw geregistreerde account of ons partnerplatformaccount om inhoud te publiceren, opmerkingen te volgen, enz.

5.2.2 We zijn vastbesloten om het vrijgeven van informatie en vervolgopmerkingen beschaafd, rationeel, vriendelijk en van hoge kwaliteit te maken.Terwijl we de ontwikkeling van informatieverstrekking, interactieve communicatie en postcommentaar bevorderen, blijven we de corresponderende informatiebeveiligingsbeheercapaciteiten, de zelfdiscipline van het vrijgeven van informatie verbeteren, opmerkingen plaatsen en effectief sociale verantwoordelijkheden vervullen, voldoen aan nationale wet- en regelgeving, de legitieme rechten en belangen van burgers en sociale orde respecteren.

5.2.3 De inhoud die u becommentarieert, vrijgeeft en plaatst, moet bewust aan deze vereisten voldoen, zoals wetten, voorschriften, sociale orde, sociale moraal, socialistisch systeem, nationale belangen, legitieme rechten en belangen van burgers, morele gewoonten en authenticiteit van informatie, enzovoort. En u stemt ermee in en belooft dat u de volgende informatie die is verboden door wet- en regelgeving niet zult produceren, kopiëren, publiceren of verspreiden:

(1) degenen die strijden tegen de grondbeginselen die zijn vastgelegd in de Grondwet;

(2) die de nationale veiligheid in gevaar brengen en staatsgeheimen lekken;

(3) Degenen die de staatsmacht ondermijnen, het socialistische systeem omverwerpen, afscheiding oproepen en de nationale eenheid ondermijnen;

(4) die de nationale eer en belangen schaden;

(5) degenen die terrorisme en extremisme steunen;

(6) degenen die nationale haat, nationale discriminatie en vernietiging van nationale eenheid steunen;

(7) Degenen die regionale discriminatie aanzetten, regionale haat;

(8) degenen die het nationale religieuze beleid vernietigen en cultussen en bijgeloof promoten;

(9) Zij die geruchten en valse informatie fabriceren en verspreiden, de economische en sociale orde en de sociale stabiliteit verstoren;

(10) degenen die geweld, obsceniteit, pornografie, gokken, moord, terreur of aanzetten tot misdaad verspreiden;

(11) degenen die de wettelijke rechten en belangen van minderjarigen schenden of de fysieke en mentale gezondheid van minderjarigen schaden;

(12) Het zonder toestemming fotograferen of opnemen van anderen zonder toestemming, die inbreuk maken op de wettelijke rechten van anderen;

(13) Degenen die horror, geweld, een hoog risico inhouden en de eigen en andermans fysieke en mentale gezondheid in gevaar brengen;

(14) Degenen die de netwerkbeveiliging in gevaar brengen en het netwerk gebruiken om de nationale veiligheid, eer en belangen in gevaar te brengen;

(15) degenen die anderen beledigen of lasteren en hun wettelijke rechten schenden;

(16) Die gewelddadige intimidatie, bedreigingen en menselijke vleeszoekingen tegen anderen;

(17) die betrekking hebben op persoonlijke privacy, informatie of gegevens;

(18) Zij die vuile woorden verspreiden en de sociale orde schaden;

(19) Degenen die inbreuk maken op de privacy, reputatie, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, enz .;

(20) Degenen die commerciële advertenties of soortgelijke commerciële verzoeken, overmarketingberichten en spam verspreiden;

(21) Degenen die reageren in een andere taal dan gebruikelijk op deze site;

(22) Degenen die niets te maken hebben met de informatie waarop wordt gereageerd;

(23) Degenen die zinloze informatie publiceren of karaktercombinaties gebruiken om opzettelijk aan technische audits te ontsnappen;

(24) Diegenen die wetten, voorschriften, beleid, sociale orde overtreden, onze normale werking verstoren of de legitieme rechten en belangen van anderen of derden schenden.

5.3 We hebben een openbaar klachten- en rapportageplatform opgezet. U kunt bij ons een klacht indienen volgens ons openbare systeem voor klachtenrapportage, zoals allerlei soorten illegale acties, illegale communicatieacties, illegale en schadelijke informatie, enz. We zullen uw feedback onmiddellijk accepteren en behandelen om gezamenlijk een schone netwerkomgeving te creëren .

6.Informatie Inhoudsspecificatie

6.1 Zonder onze schriftelijke goedkeuring kunt u geen enkele derde machtigen, toestaan ​​of helpen bij het uitvoeren van een van de volgende acties met betrekking tot de informatie-inhoud in onze diensten van deze overeenkomst:

(1) Kopieer, haal en gebruik de informatie-inhoud van SeTracker voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot publiciteit, meer lezen en paginaweergaven;

(2) de informatie-inhoud van SeTracker zonder toestemming bewerken, ordenen en weergeven op andere kanalen dan de bronpagina van onze diensten;

(3) Gebruik identificatiemethoden, inclusief maar niet beperkt tot enige vorm van speciale identificatie, code, enz. Om derden te helpen of om het zelf te doen om de informatie-inhoud van onze diensten te beïnvloeden, zoals het begeleiden van lezingen, het overdragen en kapen van onze verkeer;

(4) Andere illegale handelingen om de informatie-inhoud van SeTracker te verkrijgen of te gebruiken.

6.2 Met onze schriftelijke goedkeuring moeten uw acties die de informatie-inhoud van SeTracker deelt en doorstuurt, voldoen aan de volgende specificaties:

(1) Relevante gegevens die zijn verkregen door middel van crawlen en statistieken, zoals 'hot words', 'hit rates', categorieën, zoekopdrachten, hits, lezingen, etc., zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, u mag ze niet publiceren, verstrekken of openbaar maken aan derden in in ieder geval.

(2) U kunt geen wijzigingen aanbrengen aan de bronpagina's van onze services, inclusief maar niet beperkt tot de link naar de startpagina (profielpagina) en het advertentiesysteem. Het is ook niet toegestaan ​​om de bronpagina's van onze diensten in welke vorm dan ook te belemmeren, in te voegen, op te laten komen, enz.

(3) Er moeten veilige, effectieve en strikte maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de informatie-inhoud van onze diensten door derden op welke manier dan ook illegaal wordt verkregen, inclusief maar niet beperkt tot "spider" -programma's;

(4) Gebruik geen relevante data-inhoud voor doeleinden buiten de reikwijdte van onze schriftelijke toestemming, zoals verkoop en commercieel gebruik, of openbaring, verstrekking of toelating aan derden om het op welke manier dan ook te gebruiken;

(5) De actie van het delen, doorsturen en kopiëren van de inhoud van onze service-informatie naar een derde partij moet voldoen aan andere codes en normen die door ons zijn vastgesteld.

7. Standaardafhandeling

7.1 Voor uw schending van deze overeenkomst of andere servicevoorwaarden hebben we het recht om onafhankelijk te oordelen en maatregelen te nemen zoals waarschuwingen vooraf, weigeren te publiceren, onmiddellijk informatie niet meer verzenden, follow-ups verwijderen, kortstondig spreken verbieden en sommige beperken of alle functies van het account totdat het permanent wordt gesloten. We hebben het recht om de resultaten van de verwerking aan te kondigen en te beslissen of we het relevante account van gebruikers hervatten op basis van de feitelijke situatie. We zullen de registers die vermoede overtredingen van wet- en regelgeving en vermoedelijke misdaden melden aan de relevante bevoegde autoriteiten volgens de wet en samenwerken met relevante bevoegde autoriteiten voor onderzoek.

7.2 Als u de bepalingen van deze overeenkomst of andere servicevoorwaarden schendt en een klacht of claim van een derde partij veroorzaakt, bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Als wij en onze gelieerde ondernemingen een derde partij compenseren of worden gestraft door een overheidsinstantie vanwege uw illegale, inbreukmakende of inbreukmakende overeenkomst, moet u ons en de gelieerde ondernemingen volledig vergoeden voor alle verliezen die we hebben geleden.

7.3 SeTracker respecteert en beschermt de gebruikersrechten op intellectueel eigendom, reputatie, naam, privacy en andere wettelijke rechten. U moet garanderen dat de teksten, afbeeldingen, video's, audio, links, enz. Die worden geüpload tijdens het gebruik van onze diensten, geen inbreuk maken op de rechten van derden op intellectuele eigendom, reputatie, naam, privacy, andere legitieme rechten en belangen. Anders hebben we het recht om de vermeend inbreukmakende inhoud te verwijderen na kennisgeving van de rechten of verbonden partijen. Voor alle claims van derden bent u daar zelf verantwoordelijk voor; als wij en onze gelieerde ondernemingen verliezen lijden (inclusief economische, zakelijke reputatie, enz.) als gevolg van uw onrechtmatige daad, moet u ons en de gelieerde ondernemingen volledig vergoeden voor alle verliezen die we hebben geleden.

8.Dienstenwijzigingen, onderbrekingen en beëindiging

8.1 Ik hoop dat u begrijpt dat onze diensten worden geleverd in overeenstemming met bestaande technologieën en voorwaarden. We zullen ons best doen om u continuïteit en veiligheid van diensten te bieden. Maar we kunnen geen andere risico's voorzien en voorkomen die serviceonderbrekingen, het niet gebruiken van onze diensten en andere verliezen en risico's op elk moment kunnen veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, netwerk, servicefouten van derden, websites van derden en anderen.

8.2 Om te voldoen aan de behoeften van beveiliging van platformwerking, hebben we volgens specifieke voorwaarden het recht om de service- / functie-instellingen en omvang te bepalen, onze services te wijzigen, onderbreken, op te schorten of te beëindigen.

9. advertenties

9.1 Tijdens het gebruik van onze services kunnen we u relevante informatie, advertenties of brandingdiensten pushen en de commerciële en promotionele of informatie (inclusief commerciële of niet-commerciële informatie) van onze software en gerelateerd aan en / of externe leveranciers weergeven, partners op SeTracker.

9.2 Wanneer u SeTracker gebruikt, zullen we u programmatische advertenties sturen op basis van voorkeuren, interesses, enz. U kunt programmatische advertenties uitschakelen in SeTracker-instellingen. Als u dat doet, blijven de advertenties die u ziet hetzelfde, maar zullen de relevante advertenties afnemen. Lees meer in het privacybeleid.

9.3 We adverteren en promoten gerelateerde verplichtingen in overeenstemming met de wet, en u moet de authenticiteit en betrouwbaarheid van de advertentie- of promotie-informatie beoordelen en daarvoor verantwoordelijk zijn. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald door wet- en regelgeving, bent u als enige verantwoordelijk voor alle aankopen, transacties of schade of verliezen geleden als gevolg van de reclame of promotionele informatie, en wij zijn daar niet verantwoordelijk voor.

10. Intellectueel eigendom

10.1 De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die op onze diensten wordt aangeboden (inclusief maar niet beperkt tot software, technologie, programma's, webpagina's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, afbeeldingen, lay-out, elektronische documenten, enz.) Behoort ons toe . De auteursrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de software die wij leveren, behoren ook aan ons toe. Zonder onze toestemming kan niemand de inhoud van onze services gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot monitoring, re-productie, verspreiding, weergave, mirroring, upload, download via een robot of spider-programma of apparaat).

10.2 De geüploade teksten, afbeeldingen, video's, audio, etc. die zijn vrijgegeven bij het gebruik van onze diensten, zijn oorspronkelijk door u gemaakt of wettelijk geautoriseerd. De intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud die u uploadt of plaatst via SeTracker, zijn het eigendom van u of de oorspronkelijke auteursrechthebbende.

10.3 Om u continu te verbeteren en u betere services te bieden, gaat u ermee akkoord dat de inhoud die u uploadt, publiceert, verzendt of verspreidt (inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, audio of muziek, geluid, dialoog in video's en / of audio) ) Op onze diensten geautoriseerd aan ons en onze gelieerde ondernemingen, gecontroleerde bedrijven, opvolgend bedrijf, en we hebben de rechten die wereldwijd, gratis, niet-exclusief, sublicentieerbaar zijn (via meerdere niveaus), inclusief maar niet beperkt tot, de reproductierechten , informatienetwerkoverdracht, aanpassing, compilatie, wijziging, vertaling, afgeleide werken, uitvoeringen en weergave). Het gebruiksbereik omvat, maar is niet beperkt tot, huidige of andere websites, applicaties, producten of eindapparatuur, enz. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het verlenen van de bovenstaande rechten de volgende rechten en licenties omvat: de inhoud, elke promotie, reclame en / of gerelateerde marketing met betrekking tot SeTracker en / of het merk van het bedrijf en ontwikkelde inhoud op andere manieren (geheel of gedeeltelijk). Om u duidelijk te maken, gaat u ermee akkoord dat de autorisatie van de bovenstaande rechten het toegestane gebruik, reproductie, weergave, overdracht van persoonlijke afbeelding, portret, naam, handelsmerk, servicemerk, merk, naam, logo, bedrijfslogo en ander materiaal, enz. Omvat. .

10.4 U stemt ermee in ons te machtigen om in eigen naam te handelen of een professionele derde partij toe te vertrouwen om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten die u uploadt en publiceert, inclusief maar niet beperkt tot: toezicht houden op inbreuken, het verzenden van beschermingsbrieven, het indienen van rechtszaken of voor arbitrage , bemiddeling, verzoening, enz., hebben we het recht om beslissingen te nemen over aangelegenheden inzake rechtenbescherming en deze onafhankelijk uit te voeren

10.5 We bieden technische ondersteuning voor de ontwikkeling en werking van SeTracker en hebben alle rechten binnen de reikwijdte die zijn toegestaan ​​door wet- en regelgeving op alle gegevens en informatie die worden gegenereerd tijdens de ontwikkeling en werking van onze services.

11. Vrijwaringen

11.1 Onze services kunnen worden beïnvloed of verstoord door verschillende factoren, en we kunnen niet garanderen (inclusief maar niet beperkt tot):

11.1.1 Out-services zijn volledig aangepast aan alle gebruikersvereisten;

11.1.2 Onze diensten zijn ononderbroken, tijdig, veilig, betrouwbaar of vrij van fouten; alle software, services of andere materialen die u van ons verkrijgt, voldoen aan uw verwachtingen;

11.1.3 Eventuele fouten in onze services worden gecorrigeerd.

11.2 Als er vermoedelijke leningen of andere eigendomsgerelateerde netwerkinformatie, accountwachtwoorden, advertenties of promoties zijn, overweeg dan alstublieft serieus en oordeel, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de winst, zakelijke reputatie, gegevensverlies of andere tastbare of immateriële verliezen die u heeft geleden .

11.3 Tijdens het gebruik van onze diensten kunt u factoren tegenkomen zoals overmacht (het betekent objectieve gebeurtenissen die niet kunnen worden voorzien, overwonnen en vermeden), inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen (zoals overstromingen, aardbevingen, tyfoons, enz.), Overheid acties, oorlogen, stakingen, rellen, enz. Indien dit gebeurt, zullen we proberen het zo snel mogelijk op tijd te herstellen, terwijl de verliezen als gevolg van overmacht we zullen worden vrijgesteld van aansprakelijkheid in het kader van wet- en regelgeving.

11.4 We verkrijgen het recht om te gaan met illegale inhoud volgens de overeenkomst. Dit recht vormt niet onze verplichting of verplichting. We kunnen niet garanderen dat we illegale acties tijdig zullen vinden of dienovereenkomstig zullen behandelen.

11.5 Over onze diensten bieden we geen uitdrukkelijke of impliciete garanties of voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot commerciële beschikbaarheid, geschiktheid voor specifiek gebruik, enz. U bent alleen verantwoordelijk voor het overeenkomstige risico bij het gebruik van SeTracker.

11.6 Deze overeenkomst is bedoeld om ervoor te zorgen dat de nationale wet- en regelgeving wordt nageleefd, de sociale orde wordt gehandhaafd en de legitieme rechten en belangen van anderen worden beschermd. We zullen ons best doen om binnen haar hoedanigheid uitspraken te doen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. garandeert niet dat onze uitspraken volledig in overeenstemming zijn met die van de gerechtelijke en administratieve organen. als dat zo is, moet u alleen de consequenties dragen.

11.7 In ieder geval aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor enige indirecte, gevolg-, bestraffende, incidentele, speciale schade, inclusief de schade die u leed bij het gebruik van onze diensten. Ongeacht de reden, de volledige verantwoordelijkheid die we nemen, zal nooit de kosten (indien aanwezig) overschrijden die u aan ons hebt betaald voor het gebruik van onze diensten tijdens de lidmaatschapsperiode.

12.Speciale overeenkomsten over afzonderlijke en externe diensten

12.1 Onze diensten bevatten informatie of links naar informatie-inhoud die door SeTracker op verschillende juridische manieren is verkregen, evenals andere afzonderlijke diensten die legaal door ons en / of onze gelieerde ondernemingen worden beheerd. U kunt de individuele services die hierboven zijn beschreven in SeTracke inschakelen en gebruiken. kan van u verlangen dat u overeenkomsten accepteert die speciaal voor dit doel zijn opgesteld of andere regels die u en de individuele dienstverlener binden, indien nodig worden deze overeenkomsten en regels op een prominente manier aan u verstrekt wanneer u van plan bent de bovengenoemde dienst te gebruiken voor uw beoordeling en toestemming. Zodra u de bovenstaande services gaat gebruiken, wordt aangenomen dat u de beperkingen van de relevante overeenkomsten en regels met betrekking tot de individuele services accepteert. Als de gebruiksvoorwaarden niet worden aangegeven, of "permanent", "oneindig" of "onbeperkt", dan gelden de gebruiksvoorwaarden van deze producten of diensten vanaf de datum waarop de gebruiker het product of de dienst begint te gebruiken tot de datum waarop het product of de dienst is offline in SeTracker.

12.2 Wanneer u onze diensten gebruikt die door een derde partij op SeTracker worden aangeboden, moet u, naast het naleven van deze overeenkomst en de relevante regels van ons, ook instemmen met en voldoen aan de overeenkomst, het privacybeleid en de relevante regels van de derde partij. het geschil, verlies of schade veroorzaakt door de software van derden en aanverwante diensten wordt opgelost door u en de derde partij, wij zijn niet verantwoordelijk voor u en de derde partij.

13. Gebruiksvoorwaarden voor minderjarigen

13.1 Als u minderjarig bent onder de 18 jaar, dient u deze overeenkomst zorgvuldig te lezen onder toezicht en begeleiding van de voogd en moet u verifieerbare toestemming krijgen van uw ouder of wettelijke voogd voordat u onze diensten gebruikt.

 

 

Btw nr: NL001856137B83
KVK: 69835373

Privacyverklaring

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2024 Angelique's GPS Horloges | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel